Fritidsgården är viktig...

Att få utvecklas på rätt sätt

...och att få ha roligt under tiden!

Vår fina fritidsgård

Från och med vecka 6 är ni välkomna till oss på Broakulla Folkets Hus på fritidsgården igen. Så länge vi håller på med renoveringen nere i källaren träffas ni i lilla salen för att sedan flytta ner igen så snart som vi är färdiga. Välkomna till oss!

I källarvåningen på Broakulla Folkets hus har fritidsgården sina lokaler. Fritidsgården ska vara en plats för våra barn och ungdomar där man möts och där alla känner sig välkomna. Från och med vårterminen 2019 har vi öppet två kvällar per vecka, tisdagar och torsdagar från 17.30 – 20.30.

Som ideell förening ansvarar vi för driften av fritidsgården och är väldigt stolta över vår personal: Bayan, Anton, Hampus och Jonathan samt Abdulrhaman, som är engagerade och lyhörda i umgänget med våra barn och ungdomar. Inför varje termin lägger de upp ett program som utvecklas utifrån fritidsledarnas men även barnens och ungdomarnas intressen.

Välkommen till Fritidsgården på Broakulla Folkets Hus!