Detta är styrelsen 2019

Alla vi som jobbar med Folkets Hus gör det helt ideellt och vi gör det för att vi tror på tanken med en aktiv plats här i Broakulla! 

 

”Det blåser nya vindar i Broakulla Folkets hus” skrev Barometern när den nya styrelsen med både kända och nya ansikten tillträdde i April 2018.

Alla vi som är med i styrelsen har många idéer om nya arrangemang och vill samtidigt bevara traditioner. I Broakulla har vi en tradition av folkligt engagemang och det vill vi säkerställa för framtiden. Vi ser framför oss ett Folkets hus som verkligen är ett folkets hus. Med en fin fastighet och många människor omkring oss som hjälper till och stödjer oss har vi alla förutsättningar att skapa en levande mötesplats i samhället!

Välkommen att vara med du också! Hälsningar, styrelsen

Här ser du alla styrelsemedlemmar i Broakulla Folketshusförening.

Ordförande

Jessica Roos 

073 374 98 75

Kassör

Elvira Markalous

076 881 44 65

 

Ledamot

Janine Tham

073 659 64 18

Ledamot

Per Hägglöf

070 224 19 11

 

Suppleant

Rolf Gustafsson

073 039 11 87

Suppleant

Peter Lejon

070 359 00 45

Suppleant

Mats Axelsson

070 348 82 79

 

Revisor

Åse Eriksson

070 348 86 93

Revisorsuppleant

Tomas Eneberg

070 307 85 17